Verantwoording en disclaimer

De informatie die Heart Solutions (KvK nummer: 64846946) wordt verstrekt, hierna te noemen HS, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of behandeling van welke aandoening ook, maar dient ter informatie en educatie. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een bekwame gezondheidszorg deskundige vervangt. De informatie is bedoeld te gebruiken als een aanvulling op een verstandig en verantwoordelijk gezondheidszorg programma, voorgeschreven door een gezondheidszorg deskundige.

De diensten van HS zijn geen medisch hulpmiddelen of diensten. Ze mogen daarom ook niet worden gebruikt ter vervanging van medicatie of medische zorg van een regulier hulpverlener of therapeut. Bij belangrijke gezondheidsklachten dien je altijd je huisarts of andere zorgverlener in te schakelen.

HS en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventueel misbruik van de informatie.

Aansprakelijkheid

HS en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade aan gezondheid of omgeving door gebruik van de diensten van HS. Het aanvaarden van de diensten gebeurt op eigen risico.

De wederpartij is tijdens en na het verlenen van de diensten uitsluitend zelfverantwoordelijk voor haar handelen en welzijn. De wederpartij is voorts te allen tijde zelfverantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de ten aanzien daarvan te nemen beslissingen. Elke aansprakelijkheid van HS ter zake is uitgesloten.

HS verbindt zich uitsluitend tot een inspannings- en nimmer tot een resultaatverbintenis. De resultaten voor de wederpartij uit de diensten voortvloeiende, evenals de doorlooptijd waarin resultaten mogen worden verwacht, zijn in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart HS van iedere aanspraak, al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde resultaat.

Auteursrechten en Overig

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die worden gebruikt bij de presentatie liggen bij HS.
Kopiëren, foto’s maken, beeldscherm afdrukken, verspreiden en elk gebruik maken van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HS.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Goedkeuring

Zonder tegenbericht voorafgaand deelname aan het event of afspraak, gaat Heart Solutions en haar medewerkers ervan uit dat de inhoud van deze brief gelezen en begrepen is.